Speeding - Europes motorsport warehouse

without VAT/Customs duty may apply

 

Avgastemperatursensor (EGT sensor)

 
 

Information om EGT (Exhust Gas temperature) sensorer. Dessa heter också avgastemperatursensor.

 1. Information om EGT sensor
 2. Olika typer
 3. Val av sensor
 4. Anslutningar
 5. Material
 6. Installation
 7. Inställningar i ECU
 8. Tillbehör
 9. Felsökning
 10. Problem
 11. Jämför EGT-givare
 
 

1

Information om EGT sensor

Avgastemperaturgivare eller EGT-Sensor som det även kallas, används för att mäta avgastemperatur i grenröret och främre avgassystem / Downpipe. Dessa givare underlättar vid mappning för att få bästa resultat nå maximal effekt.

Då man oftast sätter en givare per cylinder så kan man enkelt kontrollera att det blir rätt förbränning i cylindrarna och styrsystemet kan programmeras för att justera och åtgärda fel vid för höga avgastemperaturer. Moderna styrsystem kan dessutom kompensera individuellt per cylinder om detta behövs.

Typ-K avgastämperaturgivare mäter temperaturer från cirka -100 till 1300 grader celcius. 
 
 

2

Olika typer

Det finns både raka och vinklade sensorer för att ge dig det bästa alternativet för att det ska passa just ditt bygge. Även längd på kabel skiljer från tillverkare. Denna kabel kan kortas och kontaktstycket kan åter stiftas eller skruvas på.

När det kommer till mätdelen av sensorn så finns det två varianter. En med öppen mätdel och en täckt mätdel

Den öppna mätdelen är snabb men känsligare mor temperatur än den med täckt spets. Den täckta spetsen / mätdelen håller bättre men är inte lika snabb.

 
 

3

Val av sensor

Den absolut vanligaste sensortypen av  EGT givare är type-K. Även type-N är förekommande men nästan bara type-K används. Det är också type-K sensorer som finns tillgängligt i handeln.

För att dessa givare skall fungera så krävs mini typ-k kontakter och att ditt styrsystem kan hantera EGT-Sensorer.

 
 

4

Anslutningar

Klämkoppling
Används för att fästa givaren i grenröret. Denna består av 3 delar. En underdel med själva gängan som fäster mot grenröret. En klämkoppling / oliv samt en mutter som spänner åt klämkopplingen.

Svetsnippel
Används för att kunna gänga ner klämkopplingen som håller givaren på plats. Denna finns som 1/8" som är absolut vanligast. Även 1/4" NPT finns men är inte lika vanligt. På originalmarknaden där en avgastempsensor sitter monterad så finns ofta andra gängor som M14 t.ex. Dess sitter ofta ihop med dieselpartikelfilter (DPF)

Förstärkare EGT
Mäter cirka 0-1250C (TYPE-K) och skickar ut 0-5v signal. Fungerar med alla styrsystem som kan ta emot en 0-5v signal för givare.

Typ K-Kontaktstycke
Detta är standrad på eftermarknaden inom racing.

 
 

5

Material

En avgastemperaturgivare består av olika meterial beroende på tillverkare men förutom själva ytterhöljet så finns en mättråd innuti givaren som är omringad av en sorts keramik. Detta gör att sensorn är känslig mot slag och kraftiga vibrationer. Det går dock bra att montera dessa direkt i avgassystemet. Däremot så är detta en servicedel som kommer behöva bytas ut till slut.

Inom motorsport så är röret som mätdelen ligger i ofta Inconel skyddad för att motstå högre temperaturer längre.

 
 

6

Installation

Grenröret måste ha uttag för EGT givare, dessa kan gängas eller en nippel med gänga kan svetsas fast. Det vanligaste är som sagt 1/8" NPT gänga. Montering kan göras med en givare per cylinder direkt efter avgasflänsen alternativt en ensam givare monterad i kollektorn.

Vid montering så är det viktigt att inte dra åt för hårt då gängan kan skära -framförallt om det är i rostfritt material. Innan du drar åt klämringskopplingen så se till att toppen på sensorn sticker ner i halva röret. Detta är en referenspunkt men kan variera beroende på mappare.

Även om kablage tål viss temperatur så skall detta ledas bort från värmen och helst skyddas ytterligare med en värmestrumpa. Vid en seriös installation så kan till och med en värmeskyddsplåt installeras mellan grenrör och närliggande komponenter som är känsliga för värme.

Kablaget skall monteras fast bort från rörliga delar. En EGT givare kan inte används med vanliga analoga eller digitala ingångar utan måste ha en dedikerad inbyggd eller extern förstärkare för denna typ av givare.

Inkoppling av EGT förstärkare:
Jord till ECU
Signal till ECU (0-5V)
Jord till kaross
+12V tändningsspänning

Inkoppling av EGT:
Jord till ECU
Signal till ECU (0-5V)


Dra inte en konisk gänga för hårt -då skär den. Framförallt om det är i rostfritt material.

 
 

7

Inställningar i ECU

Den vanligaste avgastempsensor på eftermarknaden heter type-K och finns ofta so förinställd i styrsystem. Även type-N osv finns. EGT är en viktig del i en motors säkerhet. För hög avgastemperatur -famförallt på en cylinder kan snabbt upptäckas och justeras i styrsystemet för att slippa motorras.

Beroende på styrsystemet så kan flera olika inställningar finnas. Vi nämner några här.

Filtrering av sensor
Om en sensor inte mäter korrekt så kan ett internt filter läggas på den kanalen. 

Kontroll av fel
Intern kontroll av givarfel är en bra sak att ha då de sitter där för att skydda motor. Men om en givare går sönder eller beter sig annorlunda så vill du ha en backup. I detta fallet så heter det "sensor error". Denna funktion sätter en felkod och varnar dig om något inte är som det skall.

Kalibrering
Om en sensors ärvärden inte motsvarar installatörens börvärden så kan den kalibreras i styrsystemet. Man kan göra en offset med några eller ett tiotal grader för att finjustera. Kom ihåg att givaren har svårt att mäta exakt temperatur då det kan skilja 100 grader från en sekund till en annan och responstiden inte är så snabb.

Bränslejustring
Bränsle och många andra parametrar kan justeras mot EGT. Går en cylinder varmt så kan bränsle adderas på den cylidnern. Om en cylinder får värmetoppar så kan safe mode aktiveras så inga motordelar går sönder. Det finns många situationer som kan läggas till som sökerhet.

 
 

8

Tillbehör

Värmeskydd
En värmestrumpa eller en värmeplåt som skyddar kablage från grenrörets värmestrålning är en br aide för att förlänga livslängden på sensorn. Att linda grenröret i avgasbandage är kanske det som gör mest skillnad.

Kontaktstycke
Kontaktstycket som sitter monterat är ett hane mini-k. Motsvarig mini-k hona finns som tillbehör om detta inte redan är monterat på kabelhärvan till ECU.

Klämringskoppling
Klämringskoplingen innehåller en oliv som klämmer fast givaren. Om denna tappas bort så måste i många fall en komplett klämringskoppling köpas som passar den specifika givaren.

Svetsnippel
För att montera fast givaren / klämringskopplingen på grenrör så svetsas en nippel med 1/8" NPT gänga på. Dessa finns i både stål och rostfritt. Grenröret kan också borras och gängas direkt i.

 
 

9

Felsökning

För att enkelt felsöka en felande givare kan du demontera givaren ifrån grenröret och manuellt värma sensorn för att se om den ger utslag i styrsystemet, får du inget värde så provar du med en annan givare (som du vet fungerar) på samma kanal. Får du ett värde så är givaren förbrukad. Får du inte ett värde så prövar du givaren i annan kanal i styrsystemet. Får du då ett värde så är det något kabelbrott eller fel på styrenheten.

Har du tillgång till detta så kan även externa type-K mätinstrument kan hjälpa dig ta reda på om givaren är trasig eller ej.

 
 

10

Problem

Några av de vanligaste problemen med avgastemperaturgivare.

 • Höga temperaturer under längre tid
 • Slag eller kraftiga vibrationer
 • Smält kablage pga. värme
 • Polvänt kontaktstycke
 • Böjd givarkropp (keramik lossnar)
 • Skadad sensortopp