Speeding - Europes motorsport warehouse

without VAT/Customs duty may apply


Hur fungerar en Tändspole?

 
 

Information om tändspolar och hur de fungerar. Vilka olika typer finns och vad ska du använda? Genom alla år så har många olika typer av spolar och fabrikat gett oss ovärderlig information om vad som fungerar och inte.

Nu kommer vi att gå igenom de delar som du behöver veta för att göra ett lyckat val av spolar till ditt tändstystem.

 1. Vad gör en tändspole?
 2. Vilka olika tändsystem finns?
 3. Tändsteg / tändmodul
 4. Termer som används
 5. Inkoppling
 6. Felsökning
 
 

1

Vad gör en tändspole?

En tändspole sitter kort förklarat kopplad mellan batteri, tändstift och ECU. Batteriet laddar upp spolen som en kondensator. När styrsystemet vill tända luft / bränsleblandning i motorns förbränningsrum så skickas en signal som frigör den energi som finns lagrad i spolen. Denna energi leds ut genom tändstiftet där en gnista bildas.

 
 

2

Vilka olika tändsystem finns?

 • Tändspole (fördelare)
  Med en tändspole till fördelare så passerar den energin som genererats av tändspolen genom en tändkabel till en mekanisk tänd-fördelare. Denna fördelar i sin tur energin till varje tändkabel, som ger spänning till tändstift/cylinder. Denna typ av tändspole nästan bara i äldre fordon.

 • Coil On Plug (COP)
  Denna typ av spole sitter monterad direkt mot tändstiftet och kallas coil on plug (COP) eller "Pencil coils". De kräver inga tändkablar utan monteras direkt på tändstiftet där energin kan genereras direkt vid stiftet. Fördelen med denna montering är att det i princip inte finns någon spänningsförlust orsakad av tändkablar. Dessutom är det en kompakt lösning som ger bra utrymme för annat. Detta tillåter också sekventiell tändning.

 • Fristående tändspole
  En blocktändspole innehåller flera tändspolar som förser tändstiften med den nödvändiga energi genom respektive utgång, via tändkablar. "Blocktändspolar" erbjuds med enkel- och dubbel gnistteknik. Till performance så används den enkla varianten då varje cylinder vill ha separat styrning (sekventiell tändning). Dubbel gnistteknik kallas Waste spark och är som namnet antyder, en bortkastad gnista där spolen har behövt ladda ur och upp en extra gång per motorvarv.

 • Tändkasett
  Denna typ av tändspole består av flera tändspolar, som monterats i en "kasett" /en enda komponent. Alla spolar kopplas samtidigt till tändstiften vid montering. Denna typ används egentligen bara på OEM installationer.
 
 

3

Tändsteg / tändmodul

De olika namn som används i detta samanhang är tändmodul (dum tändspole) och tändsteg (smart tändspole). Drivsteg kan också användas ibland men är diffust då denna används både för tändmodul och tändsteg.

Dum tändspole har två stift och innebär att en Tändmodul krävs. Denna gör så att batteriet kan kopplas till tändspolen, så att energi kan lagras i spolen. Denna enhet är fristående från tändspolen.

Smart tändspole med tre stift har inbyggt Tändsteg och innebär att funktionen från en tändmodul är inbyggt i spolen. Då behövs ingen separat tändmodul.

Båda typer tillåter en hög ström passera vilket avger värme. Därför är det viktigt att montera en tändmodul så värme kan avledas, eller om tändsteg är inbyggt så krävs bra ventilation till tändspolen.

Ett styrsytem (ECU) klarar inte att driva en tändspole utan ett tändsteg / modul. Därför är det smidigt om du kan använda spolar med inbyggda tändsteg för att slippa koppla ett sådant separat.

 Observera att det kan vara en extra pinne för kabelskärm och/eller extra jord på spolarna. Därför kan antal pinnar vara lite missvisande. För att vara helt säker så bör man se vad tillverkaren säger om just din tändspole.

 
 

4

Termer som används

 • Waste spark
  Detta är när fler cylindrar delar på en tändspole och behöver ladda ur/upp 2 gånger per motorvarv. Detta ställer höga krav på tändsystemet och är inte att föredra vid högre varv, förbränningstryck och fetare bränsleblandning
 • Sekventiell tändning
  Detta är när varje cylinder har en separat tändspole och ECU har både vev och kamaxelsignal. På detta vis så laddar bara spolen ur/upp en gång per motorvarv. Detta ger ett stabilare tändsystem, framförallt på högre varv ,förbränningstryck och fetare bränsleblandning.

 • Dwell
  Anger hur många ms (tid) en tändspole behöver för att ladda upp fullt vid en viss spänning t.ex 14V. Spolens "Dwell time" tas i beaktning vid injustering av ECU då tiden det tar för spolen att ladda upp helt bestämmer hur många gånger den kan ladda ur under en bestämd tid.
 
 

5

Inkoppling

Inkoppling av tändspolar skiljer sig beroende om tändsteg är inbyggt eller ej. Här nedan så kan du se de två olika varianterna. Fler stift kan finnas på tändspolen men är då skärm / Jord.

6

Felsökning

För att kontrollera tändspolar/ tändsystem så har de flesta moderna eftermarknad ECU ett diagnostik / testsystem där du kan testa in/ utgångar. Om du gått in i programvaran till styrsystemet och testat spolarnas utgångar (IGN) men ändå inte får gnista så är något av följande problemet:

 • Kablage
  Kablaget mellan styrbox och tändspole kan vara av eller skadat så glapp uppstår och signalen inte kommer fram.
 • Inkoppling
  Inkopplingen av tändspole kan vara felaktig så spolen inte laddas upp. Var noga med jordpunkter!
 • Spolar
  Tändspolen eller tändsteget kan vara defekt / trasig
 • ECU Signalen
  Den minst vanliga orsaken men om ovan delar fungerar så är det  fel på en utgång från styrsystemet.